16. november - 16. december

Globetorvet

Føj til kalender

Glæden ved at give en gave

Julegaver er en luksus, som mange nødstedte familier desværre må undvære. Derfor ”planter” vi traditionen tro et Ønsketræ i Lyngby Storcenter, hvor du kan være med til at glæde dem, der ikke har så meget.

Det er muligt at opfylde et gaveønske igen i år, til en som virkelig trænger til lidt glæde i den kolde juletid.

Ønsketræet er endnu engang at finde på Globetorvet fra onsdag den 16. november til og med fredag den 16. december.

Ønsker du at opfylde et juleønske, skal du blot plukke et ønske fra træet, købe gaven i én af vores butikker, få den pakket fint ind, og aflevere den i Informationen på Store Torv. Så sørger Rotary for at dele alle gaverne ud til de heldige gavemodtagere inden juleaften.

Som gavegiver er du anonym, men du må meget gerne sende en hilsen sammen med din gave.

Besøg Ønsketræet i Lyngby Storcenter, og hjælp os med at hjælpe andre!

SÅDAN GØR DU:
1. Pluk et gaveønske fra Ønsketræet
2. Køb gaven i en af Lyngby Storcenters butikker
3. Aflevér gaven i informationen på Store Torv inden 3 dage (og senest d. 16. december)
4. Gaven afleveres af Virum-Sorgenfri Rotary Klub til en glad modtager inden jul

I år støtter Ønsketræet følgende organisationer:
Kvindehuset Lyngby: Er et krisecenter, som yder sikkerhed og støtte til kvinder og børn, der har været udsat for vold i nære relationer. De har vidt forskellige social og kulturel baggrund, men har alle samme historie.

Sorgenfri Kirke: Giver støtte og omsorg til ensomme ældre og udsatte familier.

Paradiset: Medvirker til at skabe værdige kår for mennesker, der befinder sig i en udsat position i livet – socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk. Her får de en tryg base og et varmt, inkluderende fællesskab.

Familienetværket: Gør en stor lokal indsats for ensomme og socialt udsatte. I Familienetværket mødes børnefamilier og frivillige i Røde Kors Lyngby-Taarbæk et par gange om måneden, hvor de spiser sammen, leger, spiller spil, snakker, hygger sig, hører foredrag og tager på udflugter.

Forælder Fonden: Er en social hjælpeorganisation, der støtter sårbare, enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation. Forælder Fondens indsatser er forebyggende og retter sig særligt mod at styrke forældrene og give trygge rammer om familien – for derigennem at skabe de bedste mulige betingelser for børnene at vokse op i.

Danner: Er et midlertidigt, sikret døgntilbud - et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning. Krisecentret giver ro og tryghed, og beboerne bliver støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.

DIGNITY: Er en international menneskerettighedsorganisation, der arbejder for en verden fri for tortur og vold, og for at torturen ikke lever videre hos de traumatiserede ofre og deres familier.

Geelsgårdsskolen: Er en specialskole for børn med svære funktionsnedsættelser i form af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter. De fokuserer på skolegang fra 0. til 10. klasse, men har også forskellige ungdomstilbud samt bo- og aflastningstilbud til børn.

Kvindehjemmet Jagtvejen: Er Danmarks største kvindekrisecenter med pladser til kvinder og børn. De tilbyder akut beskyttelse og støtte til kvinder og børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra deres nærmeste. Kvindehjemmet er et privat selvejet kvindekrisecenter.

Taarbæk Kirke: Giver støtte og omsorg til ensomme ældre og udsatte familier.

Vi håber, at du vil være med til at gøre en forskel, og vi glæder os til at se dig i Lyngby Storcenter.